zrównywać


zrównywać
Zrównać coś z ziemią zob. ziemia 13.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zrównywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zrównywaćnuję, zrównywaćnuje, zrównywaćany {{/stl 8}}– zrównać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, zrównywaćam, zrównywaća, zrównywaćają, zrównywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrównywać — → zrównać …   Słownik języka polskiego

  • zrównywać się – zrównać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się zrównanym, płaskim : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poziom wód zrównywał się. Groby zrównały się z ziemią. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • równać — ndk I, równaćam, równaćasz, równaćają, równaćaj, równaćał, równaćany 1. «czynić równym, gładkim, płaskim, prostym, wygładzać, prostować; wyrównywać, niwelować» Równać powierzchnię czegoś. Równać plac, teren pod budowę. Równać pagórki, wzgórza. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • zrównać — ndk I, zrównaćam, zrównaćasz, zrównaćają, zrównaćaj, zrównaćał, zrównaćany rzad. zrównywać ndk VIIIa, zrównaćnuję, zrównaćnujesz, zrównaćnuj, zrównaćywał, zrównaćywany 1. «uczynić coś równym, płaskim; wygładzić, wyrównać» Zrównać plac, teren pod… …   Słownik języka polskiego

  • niwelować — ndk IV, niwelowaćluję, niwelowaćlujesz, niwelowaćluj, niwelowaćował, niwelowaćowany 1. «doprowadzać do jednego poziomu; zrównywać, wyrównywać; znosić» Niwelować grunt, teren. Niwelować nierówności, pagórki. przen. Niwelować różnice społeczne,… …   Słownik języka polskiego

  • dochodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, dochodzićdzę, dochodzićdzi, dochodzićchodź {{/stl 8}}– dojść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, dochodzićjdę, dochodzićjdzie, dojdź, doszedł, doszła, doszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doganiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, doganiaćam, doganiaća, doganiaćają, doganiaćany {{/stl 8}}– dogonić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, doganiaćnię, doganiaćni, doganiaćgoń, doganiaćniony{{/stl 8}}, dognać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niwelować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, niwelowaćluję, niwelowaćluje, niwelowaćany {{/stl 8}}– zniwelować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} doprowadzać powierzchnię jakiegoś terenu do jednego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • równać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, równaćam, równaća, równaćają, równaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sprawiać, że powierzchnia czegoś staje się równa, gładka, płaska; wyrównywać; niwelować : {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień